Külaselts UKS

Uuesalu Külaselts loodi 17. juunil, 2010.a. seitsme Uuesalu asuka poolt.

Seda juba mitu aastat varem, kui Uuesalu sai üldse ametliku küla staatuse 19. juulil 2013.

Eesmärgid

Uuesalu külaselts juhindub oma tegevustes külaseltsi põhikirjast, kus on sõnastatud seltsi peamised eesmärgid:

  • Uuesalu külakeskkonna arendamine kogukonna ühistegevuste kaudu.
  • Kogukonna kultuuri-, haridus-, spordi-, ja sotsiaaltegevuse korraldamine ning ühiste traditsioonide kujundamine ja väärtustamine.

Juhatus

Külaseltsi juhatusse kuuluvad: Palmi Lindjärv, Kalle Isand, Kristjan Aluoja, Toomas Metsaots, Eduard Erkki Laur, Anne Kendaru ja Berit Cavegn. Kontaktid leiad siit.

Arengukava

Uuesalu külal on valminud küla arengukava 2020-2025, mis on jätkuks eelmisele arengukavale. Arengukavas on välja toodud tagasivaade seni tehtule, praegune hetkeseis ning tuleviku ootused ja lootused.

Eelmine küla arengukava 2015 – 2019 oli aluseks projektide läbiviimisel (laste mänguväljaku rajamine, palliplatsi rajamine jne). Projekte toetasid Rae Vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Pogramm, Leader-programm, Uuesalu arendaja IBE-Estonia OÜ jt.

Koostööpartnerid

Uuesalu Külaseltsil on hea koostöö Uuesalu arendaja IBE-Estonia OÜ, Uuesalukodu OÜ, Rae Vallavalitsuse, Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsi, Naabrivalve, Eesti Politsei ning mimete teiste organisatsioonidega.

Uuesalu Külaseltsi tegevused:

  • Kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine
  • Kalendritähtpäevade tähistamine (vastlapäev, jaanipäev, jõulud, uusaasta)
  • Igakevadised küla koristustalgud
  • Koostöö edendamine kodanikuühendustega
  • Koolituste korraldamine

Astu külaseltsi liikmeks!

Seltsiga on liitunud üle poolte Uuesalu elanike. Meie külaseltsi liikmeks on oodatud kõik Uuesalu elanikud ja seda nii sissekirjutusega kui ka ilma. Külaseltsi liikmetele on enamus seltsi poolt korraldatavad üritused tasuta.
Soovi korral saad astuda Uuesalu Külaseltsi liikmeks. Samuti saad liituda küla meililistiga jooksva info saamiseks.

Täida liitumisavaldus siin

Uuesalu Külaseltsi aastane liikmemaks on üksikliikmena 15 EUR või 25 EUR leibkonna pealt sõltumata pereliikmete arvust.
Liikmemaksu palume tasuda Uuesalu Külaselts MTÜ arveldusarvele EE282200221050192488.
Selgitus: Liikmemaks (aastaarv) ja liikmete nimed.