Auhinnatud Uuesalu

Võib olla pilt järgmisest: 7 inimest ja inimesed seisavad

Uuesalu külavanem Palmi Lindjärv auhinda vastu võtmas (foto: B.Cavegn)

26. novembril anti üle Harjumaa Aasta Tegija 2021 tiitlid. MTÜ Uuesalu Külaselts sai Harjumaa parimaks Siseturvalisusesse panustavaks organisatsiooniks 2021. aastal. Meid esitas nominendiks Rae vald ning olime ainus Rae valla esindaja, kes Harjumaalt auhinna koju tõi. See on ülisuur tunnustus ning väga võimas saavutus olla terve Harjumaa aasta parim!

27. novembril tähistas Rae vald oma 155. sünnipäeva. Pidustustest saime kõik osa sügisel, kui tegime Uuesalus ühes Rae valla aastapäeva tähistamisega Külavanemate pingi avamise. Külaelanikud said nautida Mick Pedaja poolt pakutud mõnusat muusikalist vahepala ning pista hamba alla väikese magusa kringlitüki. Pidulikku sündmust said kohapeal nautida vähesed, kuid kõikidel Rae valla elanikel oli võimalus üritusest osa saada veebiülekande teel.

Aga Uuesalul on Rae valla 155. sünnipäeva puhul kohe eriti põhjust uhkust tunda. Meie külas on väga vinged inimesed, kes on hoole ja armastusega pühendanud end oma kodukoha jaoks. Nii tuli meie külla lausa 4(!) Rae valla Kauni Kodu konkursi auhinda: perekond Bianco ja perekond Hampartsoumian said mõlemad eriauhinna omanäolise dekoratiivelemendi loomise eest, perekond Sepa sai individuaalelamute I koha ning Uuesalu Külaselts parima puhkeala loomise eest. Lisaks tänati valla poolt Veronika Isbergi senise panuse eest valla turvalisuse arendamise osas.

Uuesalu lastelaat

28.augustil toimus Uuesalu küla traditsiooniline lastelaat. Sel aastal toimus üritus tavapärasest suuremalt. Teemaks oli teadus ning kohale oli kutsutud ka teadusteater Kvark.

Küla lapsed olid ette valmistanud teadusalased laadaletid ning noori kaasati ka teadusetendusel. Ka küla maskott Vimpka tuli kohale teadust uurima.

Projekti sai võimalikuks tänu Rae valla eelarve mittetulundustegevuse toetusega.

(foto: Uuesalu Külaseltsi Facebook’i leht)

Uuesalu sai varjualuse

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Küla korrastamise talgutel sai varjualune kena värvkatte ning juba on seal toimunud ka esimesed UKS koosolekud.

(foto: Uuesalu Külaseltsi Facebook’i leht)

Uuesalu Lastelaat 2020

Video – Marko Koks


Elu valvekaamerate silme all

(Veronika Isberg 11.08.2020)

11. augustil toimub MTÜ Uuesalu külaseltsi eestvedamisel Uuesalu külas ümarlaud, kus arutletakse, kuidas avalike valvekaamerate ja isikliku vara kaitseks paigaldatud valvekaamerate kasutamine on seadusjärgselt korrektne ning mida igaüks saab teha, et oma õigusi tagada. Peamine küsimus on, kas elu valvekaamerate all on võimalik? Valvekaamerate kasutamise nõudeid avalikes kohtades ja koduhoovides selgitavad Põhja prefektuuri ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad.

Harjumaal Rae vallas Uuesalu külas (Põdra tee 17) 11. augustil algusega kell 18.00 algaval ümarlaual esinevad ja vastavad küsimustele Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm, piirkonnapolitseinik Rainer Väli ja Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Liisa Ojangu. Ümarlauda juhivad MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari ja Uuesalu naabrivalve sektori vanem Veronika Isberg.

Valvekaamerate paigaldamise vajalikkuse teema kerkis esile mõnda aega tagasi, kui muidu turvalises elukeskkonnas ja Rae valla ühes kiiremini arenevas külas Uuesalus leidis aset vargus. Selliseid juhtumeid on olnud ka ümberkaudsetes külades aeg-ajalt ning tagamaks elanike suuremat turvatunnet, tekkis soov paigaldada külla avalikud valvekaamerad. Lihtne teema osutus oluliselt keerulisemaks, kui esmapilgul tundus. Lisaks kaamerate soetamis- ja ülalpidamiskulude vahendite leidmiseks tõusetus küsimus ka avalikku ruumi valvavate kaamerate videopildi jälgimise õiguspärasuse kohta. “Otsustasime pöörduda nõu saamiseks politsei ja Andmekaitse Inspektsiooni poole, et mõista, kas ja kuidas võime üldse kaameraid avaliku ruumi jälgimiseks paigaldada ning väga rõõmustav oli tõdeda, kui koostööaldis on Andmekaitse Inspektsioon teadmisi jagama ning politseiga oleme saanud kokkuleppele kaamerapildi edastamise osas, mis aitab oluliselt kaasa kogukonna turvatunde tõstmisele,” rõõmustab Uuesalu naabrivalve sektori vanem Veronika Isberg. Ja lisab: „Ümarlaud ise on aga kui murdepunkt. Saame osalejatelt teada kogukonna meelsuse, kas jätame nüüd kõik valvekaamerate hoolde ja millised on hirmud või tahame jätkuvalt ise ka turvalisuse hoidmiseks midagi ära teha.”

Uuesalu küla külavanem Palmi Lindjärv täiendab: “Mõned aastad tagasi oli esimene suurem intsident meie külas, kui pahalased omistasid neile mittekuuluva vara. Sellest sai alguse mõte katta küla peamised sissepääsuteed kaameravalvega. Mul on hea meel, et nüüdsest saame pakkuda suurenenud turvatunnet Uuesalu valvekaamerate abil nii oma küla kui ka naaberkülade elanikele, sest küla kogukond pole üksnes kinnine ala, vaid ühiselt toimetades saame tõsta nii ka teiste Rae valla piirkondade turvalisust. Ümarlaual saame avalike ja isiklike valvekaamerate osas asjatundlikku nõu ja juhiseid. Ümarlaua vastu on huvi tundnud ka valla teiste kogukondade eestvedajad. Meie küla moto on „Omad on üle õue” ja usume, et meie küla avaliku ruumi kaamerad aitavad oluliselt kaasa ka naaberasumite turvalisusele, nii et omad on ka üle õue teispool meie küla piire.”

Ümarlaud toimub projekti “Uuesalu turvakaamerate paigaldus” raames. Osa võtma on oodatud Uuesalu küla elanikud ja teised huvilised eelregistreerimisega uuesalu@naabrivalve.ee. Ümarlaua sündmus Uuesalu naabrivalve Facebook lehel . Projekti elluviija on MTÜ Uuesalu Külaselts, koostööpartnerid on MTÜ Eesti Naabrivalve, IBE Estonia OÜ, Põhja prefektuur, Rae Vallavalitsus. Projekti rahastatakse kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetusvoorust. MTÜ Uuesalu Külaselts tegutseb aastast 2010. aastast. Samal aastal liitus külaselts ka naabrivalve liikumisega. Uuesalu naabrivalve sektor on liikmete arvult üks Eesti suurimaid ja tegutseb Uuesalu küla piirides.


Uuesalu Teataja nr 3/2020

(Berit Cavegn 17.06.2020)

Uuesalu Külaseltsil (UKS) on esimene ümmargune juubel. Selle tähistamiseks ning asjade ülevaatamiseks tuli ka Vimpka tänavatele jalutama.

Loomisest saati on UKS seisnud hea selle eest, et külaelanikes oleks Uuesalus hea ja turvaline elada. Ühtne kogukond on koos nautinud juba mitmeid traditsioonideks saanud üritusi. Näiteks korraldatakse igal aastal lastele nõidade õhtu, lastelaat ja jõulupidu. Külaelanikud saavad omaenda turvalisuse küsimustes kaasa rääkida. Nii on elanike algatusel pandud Uuesalu järve ja tiigi juurde päästerõngad ning juba on üleval ka esimesed kaamerad Põdra teel.

Uuesalu kasvab jõudsalt, esimestele paaris- ja ridaelamutele on lisandunud hulgaliselt kaasaegseid eramuid. Elanikkond on suurenenud jõudsalt, kuid endiselt on säilinud kogukonnatunne. Uued elanikud haaratakse külaellu ning tänaval kuuleb endiselt teretamist ning häid soove.

 

Kas Teie teate, kes on Vimpka, kuidas ta Uuesallu elama sattus ja kuidas ta meie külas korda hoiab? Seda kõike ja palju muud saab teada meie värskest ajalehest Uuesalu Teataja nr 3/2020.


Uuesalu Teataja nr 2/2010

(Berit Cavegn 15.06.2020)

Täpselt 10 aastat tagasi, 17.06.2010 toimus MTÜ Uuesalu Külaselts (UKS) asutamiskoosolek. Ka siis kütsid kirgi arengukava kinnitamine, spordi- ja lastega seotud teemad ning turvalisus. Lähemalt loe Uuesalu Teatajast nr 2/2010.


Uuesalu Teataja nr 1/2009

(Berit Cavegn 15.06.2020)

Uuesalu küla esimene ajaleht Uuesalu Teataja nr 1/2009, millest leiab nupukesi ka praegusel ajahetkel aktuaalsete teemade kohta. Aastal 2009 oli sarnaselt tänasele puudus lasteaiakohtadest. Ja Toomas niidab ikka sama hoolsasti muru, et meil kõigil oleks ilus Uuesalus elada.


„Minust saab päästja!”

Veronika Isberg, 28.06.2019
27. juuni õhtul seisis Uuesalu külarahvas veekogu ääres, keegi seekord ei ujunud. Veeohutusest oli meile rääkima tulnud MTÜ Selts „Eesti Vetelpääste” juhatuse liige ja
instruktor, Lilleküla päästekomando rühmapealik Gert Teder. Kui sissejuhatus oli kõigile, siis mõne aja pärast kogunesid lapsed järjekorda päästerõngast viskama ja tõsisemad jutud jätkusid lastevanematega.
Lapsed olid päästerõnga viskamisest vaimustuses. Siin ei olnud tähtis viskekaugus, vaid päästerõnga hoidmise ja viskamise tunnetus ning ahhaa-elamus, et nii see käibki. Umbes 10-aastane poiss oli täiesti veendunud, et temast saab päästja ja kinnitas seda kuuldavalt mitmel korral.
Gert Tederile küsimusi jagus, ka ujumisoskuse mõiste ise sai nii mõnegi jaoks uue tähenduse. Just veekogu ääres elav naaber tõstatas aga olulise teema, mida kõigil lastevanematel tasuks kodus lastele edasi rääkida. Nimelt vees mängides tuleb vältida põhjuseta appi hüüdmist. Me ju kõik teame seda lugu, kus lõpuks keegi enam ei usu, et
kui hunt ka tegelikult tuleb …
Kui üks naine veel eraldi tänas kasuliku info eest, et enamus asju ei ole ta kuulnudki, siis Gert Teder andis talle kindlust sõnadega, et see teadmine on teil enda sees olemas, aga unustatud. Päästerõnga kasutamise julguse said kõik, kes olid seekord veekogu äärde tulnud.
Aitäh sulle, Gert, küla sai turvalisemaks!

Hoiame Uuesalu külas turvalisust värske energiaga

Veronika Isberg, 30.05.2019
Külakoosolekul valitud Uuesalu tänavate vanemad ja Kitse-Kopra naabrivalve sektori vanem arutasid 28. mail erinevaid naabrivalve teemasid. Külas on juba üle saja pere liitunud naabrivalve sektoriga ning majad kerkivad, elanikke kolib juurde. Meie soov on tegutseda kui üks kogukond, kus üksteist tuntakse ja kus on jätkuvalt turvaline elada. Kas selleks tuleks koputada ukselt uksele ja piisab vahetatud kontaktidest või pigem kohtuda ühistes tegevustes, mis meid seob ja mis annaks uusi oskusi või tuletaks meelde õpitut? Naabrivalvega liitumine peaks olema sisemine vajadus, mis võiks tekkida enne, kui midagi juhtub. Teadmist ja oskust ennetavalt märgata pakub näiteks MTÜ Eesti Naabrivalve koolituskava. Kirja said mitmed head mõtted, mille teostamiseks asutakse maad kuulama, koolitusi küsima.
Fotol Kitse-Kopra naabrivalve sektori eestvedajad, vasakult paremale esireas sektori vanem Veronika Isberg, Kadi Villers, Karin Lassmann, Toomas Metsaots, tagareas Ott Talvik, Aivo Vikat, Aare Volt. Foto Koit Isberg.