UUESALU KÜLA
HEA TAVA

Oleme sõbralikud ja hoolivad

Tervitame soojalt kõiki külavahel liikujaid sõltumata sellest, kas tunneme neid või mitte. Nii mõnigi külaline on imestunud, mis imelik küla see Uuesalu on, kus kõiki justkui omasid tervitatakse. Õpetame ka oma lapsed külarahvast tervitama.

Võtame soojalt vastu uued külaelanikud. Julgustame neid infot küsima ja kutsume uusi naabreid ühisüritustele, et neil oleks lihtsam kogukonna ellu sisse elada.

Kui näeme oma küla inimest hääletamas, siis pakume talla küüti. Jälgime teadlikult oma sõnakasutust, et mõtlematult emotsioonide ajel lendu lastud sõna omavahelist vaenu üles ei keerutaks. Enne mõtle, siis ütle! Kui miski häirib, siis pigem ütle kohe, et asi ei jääks käärima.

Austame väljakujunenud öörahu, kus pärast kella 23.00 tagame külaelanikele vaikse ja rahuliku olemise. Nädalavahetuste hommikutel suurt kära ei tee. Häiritud uni teeb pahuraks.

Jälgime, et meie aiapeod liiga lärmakaks ei kujuneks. Kõigil ei pruugi samal ajal poetuju olla.

Säilitame küla ühtse arhitektuurilise stiili

Suures ehitustuhinas tuleb kindlasti palju ägedaid ideid, aga võtame arvesse meie küla värvilahendust ja olemasolevat arhitektuuri. Paneme vastu kiusatusele värvida iga aialipp eri värvi ja teha kuurid ise moodi. Muidu läheb nii kirjuks, et võtab pea ringi käima. Kooskõlastame soovid oma lähimate naabritega, et tulemus oleks ilus ja ühtlane.

Ka väljapoole oma aeda istutatud suured taimed või paigaldatud kivid kooskõlastame teistega,  et need ei segaks vaadet või lumekoristust.

Hoolime puhtast loodusest ja lähiümbrusest

Prügile meeldib olla prügikastis. Hoolitseme selle eest, et prügi oleks seal, kus talle meeldib.

Jälgime oma lemmikloomade tegevust, et nad ei pääseks naabrite aedadesse pahandust tegema. Koristame alati enda lemmikute väljaheited avalikelt teepervedelt ja rohealadelt.

Mänguväljakutel on hiiglama tore, aga ainult siis, kui seal on puhas. Hoolitseme ühiselt väljakute puhtuse ja heakorra eest.

Lõke ei ole koht, kus vanast kraamist mugavalt lahti saada. Küla lõkkeplatsile toome vaid looduslikke põlevaid materjale, siis ei tule paksu musta tossu ega paha lõhna. Jälgime, et meie poolt lisatud materjal tuulega lendu ei pääseks või olemasolev kuhi laiali ei valguks. Lõkke süütamise vajadust jälgib ja reguleerib külaseltsi juhatus.

Tagame turvalisuse

Oleme ühiselt üksteise eest väljas. Jälgime, et nii lastel kui täiskasvanutel oleks meie külas turvaline ja sekkume või anname külalistis märku, kui midagi kahtlast silma hakkab.

Hoiame kõigi vara ja käitume heaperemehelikult. Teeme suulise märkuse kui keegi seda ei austa.

Innustame algatusõhinat

Kunagi ei tea, milline väljahõigatud idee võib kasvada järgmiseks hitiks, mille kohta kõik mõtlevad: „Miks mina selle peale ei tulnud!“ Oleme tolerantsed erinevate algatuste suhtes ja julgeme neid ka ise välja pakkuda. Mõtleme suurelt  – mida saan mina teha küla heaks, mitte mida küla saab teha minu jaoks.